ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԲԵՌՆԱՓՈԽԱԴՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՊԱՀԵՍՏԱՎՐՈՒՄ

ՕԴԱՅԻՆ ԲԵՌՆԱՓՈԽԱԴՐՈՒՄՆԵՐ

Մեր ընկերության բեռնափոխադրումների բաժինը առաջարկում է օդային բեռնափոխադրումների հետևյալ ծառայությունները՝
 • ուղեբեռի փոխադրումը առաքողի պահեստից մինչև օդանավակայան
 • օդային բեռնափոխադրումներ
 • բեռնափոխադրումներ օդանավակայանից մինչև հաճախորդի պահեստ
 • բեռների պահեստավորում
 • մաքսային ձևակերպումներ:
Մեր մասնագետների թիմը դիտարկում է յուրաքանչյուր բեռի առանձնահատկությունները և առաջարկում է առավել օպտիմալ լուծումներ:

pl-2

pl-2

Մեր ծովային առաքման բաժինը առաջարկումէ դռնից դուռ բեռնարկղային մուլտիմոդալ բեռնափոխադրումներ ամբողջ աշխարհում՝ցանկացած կետից, ցանկացած կետ: Մենք համագործակցում ենք բազմաթիվ խոշորագույն այնպիսի միջազգային ծովային բեռնափոխադրող խոշոր ընկերությունների հետ, ինչպիսիք են MaerskLine-ը, MSC և շատուրիշներ

Բեռնարկղային փոխադրումները ընդգրկում են հետևյալ ծառայությունները՝

 • դատարկ բեռնարկղի տրամադրում առաքողի պահեստում
 • բեռնված և կապարակնքված բեռնարկղերի փոխադրում մինչև նշված հաճախորդի պահեստը
 • բեռնարկղերի պահեստավորում
 • մաքսային ձևակերպումներ
Նշված ծառայությունները տրամադրվում է մեր ընկերության բարձր որակավորում ունեցող մասնագետների կողմից: Մենք առաջարկում ենք բազմակողմանի լուծումներ Ձեր բեռնարկղային փոխադրումների հետ կապված խնդիրների լուծման համար:
Մերընկերության բեռնափոխադրումների բաժինը կազմակերպում էավտոմոբիլայինբեռնափոխադրումներ ստորև նշված տարածաշրջաններում՝Հարավային Կովկաս, ԱՊՀ երկրներ, Մերձավոր Արևելք, Եվրոպա

Հաշվի առնելով բեռի ծավալը, բնույթը, ինչպես նաև տեղափոխման ուղղությունըմերընկերությանբեռնափոխադրման թիմը առաջարկում է բեռնափոխադրումներ հետեևյալ տրանսպորտային միջոցներով:

 • բեռնարկղակիր մեքենաներով
 • ինքնաթափ-բեռնատարի մեքենաներով
 • բեռների տեղափոխում հեռագնաց բեռնատարներով (ֆուռերով)
 • փոքր և միջին չափի բեռնատարներով
 • ոչ ստանդարտ բեռների համար հատուկ մեքենաներով:

Անկախտեսակիցևտրանսպորտայիներթուղուց, ընկերությունըկազմակերպումէՁերբեռիանվտանգփոխադրումըողջամիտժամկետներում:

Մերընկերությունըառաջարկումէնաևստորևնշվածհետևյալծառայությունները՝

 • բեռնում և բեռնաթափում
 • բեռների պահեստավորում
 • մաքսային ձևակերպումներ
Այսպիսով մեր թիմը առաջարկում է ձեր բեռների փոխադրման համար լոգիստիկ ծառայությունների ամբողջական փաթեթ:

pl-2

pl-2

Մեր լոգիստիկայի բաժինը առաջարկում է բեռների պահպանման/պահեստավորման հետևյալ ծառայությունները՝
 • բեռների պահեստավորում
 • բեռնման և բեռնաթափմա նծառայություններ
 • բեռների ընտրություն և տեսակավորում
 • բեռների փաթեթավորում և պիտակավորում
 • բեռների տեղաշարժման վերաբերյալ հաշվետվության ներկայացում

Բեռների պահեստավորման համար ընկերությունն առաջարկում է հետևյալ ծառայությունները՝

 • բեռների ապահովագրություն
 • բեռնատար մեքենաներով բեռնափոխադրումներ
 • օդային բեռնափոխադրումներ
 • երկաթուղային բեռնափոխադրումներ
 • բեռնարկղային փոխադրումներ
 • մաքսային ձևակերպումներ
Պահեստավորման ծառայությունների հետ կապված առավել մանրամասն տեղեկություններ ստանալու համար խնդրում ենք կապ հաստատել՝ info@besttour.am էլ. հասցեով:
Ներմուծման, արտահանման և տարանցիկ բեռնափոխադրումների համար ընկերությունն առաջարկում է մաքսային բրոքերների և փաստաթղթերի ձևակերպման ծառայություններ: Մենք առաջարկում ենք հետևյալ ծառայությունները՝
 • մաքսային փաստաթղթերի պատրաստում
 • հավաստագրերի, լիցենզիաների, մաքսային ձևաթղթերի և այլ փաստաթղթերի ձևակերպում
 • ներմուծման, արտահանման և տարանցիկ մաքսային հայտարարագրերի ձևակերպում
 • մաքսատնից բեռների ուղեկցող փաստաթղթերի ստացում
 • բեռի տեղափոխում հաճախորդի պահեստ
Ընկերությունը մաքսային բրոքերի ծառայությունները տրամադրում է հաճախորդի հետ համապատասխան պայմանագրի ստորագրումից հետո:
Մեր պրոֆեսիոնալ անձնակազմը կօգնի Ձեզ լուծել ինչպես մաքսային ձևակերպումների, այնպես էլ բեռների տեղափոխման և պահեստավորման հետ կապված հարցերը:

pl-2

ՄԵՐ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐԸ

gh
fgh
fgh
fgh